top of page

Наша Цел

Климатската и еколошката криза се најгорливите проблеми на денешницата. Најголемото тело на реномирани научници од целиот свет го предупредува човештвото за сериозните негативни влијанија од глобалното затоплување кое ни се случува; и во Специјалниот извештај за Затоплување од 1,5° Целзиусови и во најновиот Специјален извештај за Климатски Промени и Земјиште. Додека локални заедници низ целиот свет ги градат алтернативите што нè водат кон социјално-праведна и еколошки-здрава иднина која ни е потребна, прозорецот за значајна заедничка глобална акција за да се спречат најлошите последици се затвора брзо.

Во 2019 година забележано е зголемување на медиумската покриеност и дебатите околу климатската криза заради настани како пожарите низ Амазонската дождовна шума, брзото топење на глечери и како никогаш досега забележаните високи дневни температури низ Европа. На овие теми големо внимание привлекоа и активностите на движењата Петоци за Иднината и Extinction Rebellion. Но, во овој процес забележавме и ширење на дезинформации што е доказ дека проблемот е сè уште во голема мера погрешно разбран заради неговата комплексност и влијание на секој аспект од нашите животи.

Нашата цел е да правиме јасен преглед на науката за климатската криза и да ги демистифицираме најважните информации, особено во Централна и Југоисточна Европа со фокус на Северна Македонија. Важно е да се обезбеди база на информации што ќе ја опишат реалноста на кризата, ќе ја објаснат суштината на проблемот и како последиците влијаат на различни аспекти од нашето секојдневие.

Кои Сме Ние

COP25 Watch е креиран од Симона Гетова и Џеј Ди Фаруџиа, управувачки партнери на Muster Collective. Имаме долгогодишно искуство во секторите животна средина и социјална правда преку истражување, кампањи, обуки, консултантски услуги и управување со проекти. Имаме работено и координирано проекти во рамките на трите сектори (граѓанскиот, јавниот и приватниот) поврзани со климатските промени, енергетиката, зачувувањето на животната средина, управувањето со риболов и комуникациите во животната средина, во повеќе земји, вклучително и во Северна Македонија, Малта, Шведска, Унгарија, САД, Костарика, како и на многу пан-европски проекти.
Веќе неколку години ги следиме и ги покриваме климатските преговори на UNFCCC.

Симона Гетова

Simona_edited.jpg

Симона е вклучена во кампањи за заштита на животната средина и климатска правда, организирање на заедници, алтернативно образование и градење на капацитети кај младите од 2012. Изминативе 4 години, таа работи и во областа на интегрирани политики за клима и енергија. Нејзината работа и истражувања досега се во областа на алтернативите предводени од локални заедници и на користењето на интерсекционален пристап и design-thinking методологија за создавање на подобар свет за сите. Симона има BSc во Бизнис Администрација со концентрација на Финансии и Менаџмент и МSс во Наука за животната средина, Политики и Менаџмент.

Џеј Ди Фаруџиа

times up - Edited.jpg

Џеј Ди работи како проектен менаџер и менаџер на кампањи во приватниот и во граѓанскиот сектор, како и во областа на уметноста и културата од 2010. Некои од овие улоги вклучуваат: управител на граѓанска организација фокусирана на одржлив риболов, креирање и координирање на програми за граѓанско општество и координација на програмата на локален театар. Џеј Ди има МSс во Менаџмент со животната средина и Планирање и завршено додипломски студии во Психологија на Универзитетот во Малта. Тој во моментот е вклучен во различни проекти поврзани со екологијата и животната средина, како и уметнички проекти во Малта, Северна Македонија и на европско ниво.

Оваа веб страна беше поддржана од

Civica_Logo_Slogan_original.png
bottom of page